Dooijewaard Jacob

Jacob Dooijewaard werd geboren op 12 augustus 1876 te Amsterdam als zoon van een decoratie en huisschilder. Al zeer jong kwamen zijn schildertalenten naar voren. Op tienjarige leeftijd maakte hij zijn eerste schilderijtjes op sigarenkistendekseltjes en zijn serieuze artistieke opleiding begon op zijn vijftiende jaar. Hij mag op woensdag- en zaterdagmiddag in het Rijksmuseum schilderen. Vader Dooijewaard wilde dat Jacob zijn akte tekenen behaalde om in zijn onderhoud te kunnen voorzien. Hij studeerde te Amsterdam aan de Quelinusschool, onder leiding van J. Visser. Daarna de Rijksnormaalschool onder J.D. Huibers en daarna de Kunstnijverheidsschool.
Al op negentienjarige leeftijd behaalde hij zijn M.O.akte tekenen en ging tekenlessen geven om het nodige geld voor zijn onderhoud bij elkaar te krijgen. Na zijn studietijd ontwikkelde hij zich tot een perfect klassiek naturalist en op zijn eenentwintigstejaar schilderde hij in die stijl de prachtige, gave portretten van zijn moeder en zuster Christine. Door zijn succesvolle deelname aan expositie’s in Amsterdam was hij staat om het leeraarschap er aan te geven.Toen hij daarop een vijfjarig contract kreeg van een kunsthandelaar, had hij voldoende achtergrond en zelfvertrouwen om een eigen atelier te huren aan de Amsterdamse Bloemgracht.
Dit betekende hard werken, maar tevens het begin van een turbulent bohemienleven met zijn vele schildersvrienden, waaronder Frans Langeveld, Derk Meelis, Manus van der Ven, de operazangers Van der Hoek en Orelio en zijn jeugdvriend Joop Siedenburg.Er werd behoorlijk gedronken en feest gevierd op de ateliers en als er bij Jaap niets te doen was, gingen de vrolijke gasten naar Frans Langeveld die een groot maar niet erg gerieflijk atelier had op de Egelantiersgracht. De jonge garde van de Amsterdamse schilders was destijds sterk onder invloed van Breitners impressionisme en ook Jaap Dooijewaard ontkwam daar niet aan.
Als echte Amsterdammer schilderde hij in die jaren veel stadsgezichten en interieurs met figuren, die onmiskenbaar die invloeden demonstreren. Hij wist echter aan zijn impressionisme een persoonlijke signatuur te geven. Deze werken, waaronder ook portretten, worden nog altijd als de sterkste kunstwerken uit zijn gehele oeuvre beschouwd.
Vanaf 1903 vestigde hij zich in Het Gooi en werkte daar in Laren en in Blaricum. Hij maakte diverse studiereizen in en buiten Europa. Ook na 1903 werd zijn werk bekroond, niet alleen in Nederland, maar ook in Chili (Grand Prix van Santiago) en de Verenigde Staten.
Dooijewaard was lid van meerdere kunstgezelschappen, zoals Arti et Amicitiae en de Kunstenaarsvereniging Sint Lucas in Amsterdam, Pulchri Studio in Den Haag en de Gooische Schildersvereniging. Werk van Dooijewaard bevindt zich onder meer in het Singer Museum Laren. Hij was bevriend met het echtpaar William en Anna Singer. Dooijewaard was een van de stichters van het museum. Naast het Singer Museum wijdde ook het Stedelijk Museum in Amsterdam een eretentoonstelling aan zijn werk.
Dooijewaard was Officier in de Orde van Oranje-Nassau en Ridder 1e klasse in de Orde van Sint-Olaf. Hij was erelid van de American International Academy of Art. Dooijwaard overleed in november 1969 op 93-jarige leeftijd in Blaricum.

Enig resultaat