Buit Thijs

Thijs Buit werd in1934 in Hattem geboren en woont nu in Rheeze. Hij volgde van 1957 tot en met 1962 een opleiding aan de Rijksacademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam.Thijs Buit ontwikkelde zich al voor zijn opleiding in Amsterdam tot schilder. Op de Rijksacademie werd deze ruwe diamant vooral door Professor Sierk Schröder ʼgeslepenʼ. Ook werd hij geschoold in grafische technieken.Kenmerkend voor Thijs Buit is dat hij, zoals hij het zelf uitdrukt
ʼprobeert zichtbaar te maken wat hem innerlijk beweegtʼ. Dat resulteert onder meer in fascinerende bloemstillevens, zelfportretten, maar vooral in de landschappen. Daarin legt hij een voorliefde aan de dag voor de Zuid Franse atmosfeer. Maar ook wolkenluchten boven het land vormen voor deze kunstenaar geliefde onderwerpen.Thijs Buit wordt gefascineerd door de vormen en kleur die het landschap heeft. In zijn werk wordt het landschap dan ook als het ware binnenste buiten gekeerd. Op deze wijze wil hij zijn persoonlijke intuïtie op doek of papier weergeven. Door deze aanpak krijgt zijn werk een eigen beeldtaal. Zijn stillevens zijn een weergave van geziene vormen, bij elkaar gevoegd tot één geheel. Het zijn geen realistische composities met vastomlijnde ingrediënten, maar krachtige uitingen van zijn persoonlijke beleving.Hoewel hij zich niet beperkt tot één techniek is Thijs Buit op de eerste plaats schilder, een die zowel in diverse tonen als met talrijke kleuren uit de voeten kan. Qua richting passen zʼn werken het best onder de noemer van het expressionisme. Waar hij al abstraherend werkt, is de figuratie echter nooit ver weg. Daarom blijven veel van Buits schilderijen herkenbaar.

Enig resultaat